• ساعت : ۱۰:۸:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ 
  • تعداد بازدید : 350
جلسه 166

بسمه تعالي

صورتجلسه شورای اسلامی شهر ساوه

1- مشخصات جلسه

تاریخ دعوت نامه : 99/226/1783

مورخ  99/6/2

تاریخ جلسه : روز دوشنبه مورخ 3/6/99

از ساعت : 17/30 الی20:30

شماره جلسه:یکصد و شصت و شش (166)

نوع جلسه: عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه (فوق العاده):

----   

مکان جلسه: صحن شورا

 

مصوبات

**************************************************************************

1- نامه شماره 16747/39 مورخ 26/5/99 شهرداری ساوه و ارسال قرارداد خرید 20 دستگاه اتوبوس بازسازی شده شرکت شهاب بدون کولر به مبلغ کل 000/000/000/44 ریال و درخواست صدور مجوز جهت انعقاد قرارداد تا سقف 000/000/000/44 ریال بصورت ترک تشریفات مناقصه و ماده 19 آئین نامه مالی شهرداریها و واگذاری از سازمان اتوبوسرانی قزوین از محل کد طبقه بندی 40301 بودجه سالجاری که اضافه اعتبار در متمم بودجه با افزایش درآمد یا جابجایی ردیفهای پروژه ها اصلاح می گردد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با هفت رای موافق خانم طاهری و آقای ناصری مخالف

**************************************************************************

1-عبداله سالمی- رئیس

 

 

 

2-کبری طاهری نائب رئیس

6- محمد نادی

 

 

 

3-حسین ناصری خزانه دار و دبیر اول

7- مرتضی سعیدی نیک

 

 

 

4-سیدحسن خدامی دبیر دوم

8- احمد حاج امینی

 

 

 

5-سعیده محمودی

9-علی بسطام

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0