• ساعت : ۱۰:۲:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ 
  • تعداد بازدید : 339
جلسه 165

بسمه تعالي

صورتجلسه شورای اسلامی شهر ساوه

1- مشخصات جلسه

تاریخ دعوت نامه : 99/226/1759

مورخ:  99/5/29

تاریخ جلسه : روز شنبه مورخ 99/6/1

از ساعت : 17

شماره جلسه:یکصد و شصت و پنج (165)

نوع جلسه: عادی- انتخاب هیات رئیسه

علت و مقام دعوت کننده جلسه (فوق العاده):

----   

مکان جلسه: صحن شورا

2- اعضای شورای حاضر در جلسه شورا

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

1

عبداله سالمی

 

17  

6

محمد نادی

 

17  

2

کبری طاهری

  17  

7

احمد حاج امینی

 

17  

3

حسین ناصری

  17  

8

مرتضی سعیدی نیک

  17  

4

سیدحسن خدامی

  17  

9

علی بسطام

  17  

5

سعیده محمودی

  17  

--

--

--

--

--

3- اعضای غایب در جلسه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

-

--

--

--

-

--

--

--

4- مدعوین حاضر درجلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1

-- -- --

--

5- خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات:

اابتدا آیاتی چند از کلام ا.. مجید تلاوت شد و سپس جناب آقای عبداله سالمی ریاست محترم شورای اسلامی با ذکر نام و یاد خداوند متعال و خیر مقدم به اعضا ، به دستور جلسه اشاره نمودند و از هیئت رئیسه قبلی در طول یکسال گذشته که نهایت همکاری و تلاشها را در انجام امور داشته اند تقدیر و تشکر نمودند.

6- دستور جلسات

ردیف

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

1

جلسه

انتخاب هیات رئیسه

--

99/6/1

7- خلاصه مفید مذاکرات:

بعد از صحبتهای جناب آقای سالمی ، اعضای شورا نیز به ایراد سخن پرداختند و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.

 

8- مصوبات

**************************************************************************

جناب آقای سالمی از کلیه اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار و کلیه کارکنان شهرداری تقدیر و تشکر نمودند در ادامه بمنظور انتخاب هیئت رئیسه جدید کاندیداها معرفی و رأی گیری بر روی کاغذ انجام گردید. سپس آقایان علی بسطام – عبداله سالمی و حسین ناصری جهت انتخاب ریاست شورا کاندیدا و آرا به شرح ذیل میباشد.

رای گیری اول

- آقای عبداله سالمی با 4 رای 

- آقای حسین ناصری 4 رای

- آقای علی بسطام  1 رای  

با توجه به آراء مساوی و حد نصاب نبودن آراء ، رای گیری مجدداً انجام شد.

رای گیری دوم

- آقای عبداله سالمی 4 رای

- آقای حسین ناصری 4 رای

- یک رای سفید

رای گیری سوم

- آقای عبداله سالمی 4 رای

- آقای حسین ناصری 4 رای

- یک رای سفید

رای گیری چهارم

- آقای عبداله سالمی 4 رای

- آقای حسین ناصری 4 رای

- یک رای سفید

رای گیری پنجم

- آقای عبداله سالمی 4 رای

- آقای حسین ناصری 4 رای

- یک رای سفید

با توجه به آراء ماخوذه جلسه به پایان رسید.

************************************************************************

1-عبداله سالمی- رئیس

 

 

 

2-کبری طاهری نائب رئیس

6- محمد نادی

 

 

 

3-حسین ناصری خزانه دار و دبیر اول

7- مرتضی سعیدی نیک

 

 

 

4-سیدحسن خدامی دبیر دوم

8- احمد حاج امینی

 

 

 

5-سعیده محمودی

9-علی بسطام

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0