• ساعت : ۷:۴۶:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ 
  • کد خبر : ۱۹۹۳
برنامه جلسات هفتگی شورای اسلامی شهر ساوه- هفته سوم آبان ماه
مورخ ساعت جلسه دستور جلسه
شنبه 99/08/24 10 صبح کمیسیون فرهنگی بازدید از باشگاه تیراندازی
شنبه 99/08/24 16 الی 18 کمیسیون شهرسازی بررسی نامه ها
شنبه 99/08/24 18 کمیسیون اداری مالی بررسی نامه ها
یکشنبه 99/08/25 10 صبح کمیسیون نظارت و پیگیری بررسی نامه ها
یکشنبه 99/08/25 16 کمیسیون خدمات شهری بازدید از سطح شهر
یکشنبه 99/08/25 18 جلسه 179 ( فوق العاده ) بررسی نامه ها
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0