• ساعت : ۹:۱:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ 
  • کد خبر : ۱۹۹۱
برنامه جلسات هفتگی شورای اسلامی شهر ساوه- هفته اول آبان ماه
مورخ ساعت جلسه دستور جلسه
دوشنبه 99/08/05 16 الی 18 کمیسیون املاک و حقوقی بررسی نامه ها
دوشنبه 99/08/05 18 کمیسیون شهر سازی بررسی نامه ها
سه شنبه 99/08/06 10 صبح کمیسیون نظارت و پیگیری بازدید از مناطق 1 و 2
سه شنبه 99/08/06 16 الی 18 کمیسیون اداری مالی

- بررسی مسائل اداری و مالی شهرداری

- بررسی مسائل اداری و مالی سازمان عمران

- بحث و بررسی در خصوص سایت رنگرز

- بررسی نامه ها

سه شنبه 99/08/06 18 جلسه 176 ( عادی ) بررسی برنامه ها
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0