• ساعت : ۱۸:۶:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ 
  • کد خبر : ۱۹۹۰
برنامه جلسات هفتگی شورای اسلامی شهر ساوه- هفته چهارم مهر ماه
مورخ ساعت جلسه دستور جلسه
یکشنبه 99/7/27 10:30 کمیسیون عمران بررسی نامه ها
یکشنبه 99/7/27 16 الی 18 کمیسیون خدمات شهری بررسی نامه ها
یکشنبه 99/7/27 18 جلسه 175 ( فوق العاده ) بررسی برنامه ها
دوشنبه 99/7/28 9:30 کمیسیون نظارت و پیگیری بررسی برنامه ها
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0