• ساعت : ۱۰:۵۰:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ 
  • کد خبر : ۱۹۸۵
برنامه جلسات هفتگی مورخ 30 و 31 شهریور ماه شورای اسلامی شهر ساوه
مورخ ساعت جلسه دستور جلسه
یکشنبه 99/6/30  16/30 الی 18/30 کمیسیون شهرسازی بررسی نامه ها
یکشنبه 99/6/30 18/30 کمیسیون فرهنگی بررسی نامه ها
دوشنبه 99/6/31 16 جلسه 171 ( فوق العاده ) بررسی برنامه ها
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0