• ساعت : ۱۰:۱۴:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ 
  • کد خبر : ۱۹۹۵
برنامه جلسات هفتگی شورای اسلامی شهر ساوه- هفته چهارم آذر ماه
مورخ ساعت جلسه دستور جلسه
شنبه 99/09/22 10 الی 13 کمیسیون خدمات شهرسازی بازدید آرامستان و بررسی مشکلات مربوط به آن
شنبه 99/09/22 16 الی 18 کمیسیون فزهنگی بررسی نامه ها
شنبه 99/09/22 18 کمیسیون شهرسازی بررسی نامه ها
یکشنبه 99/09/23 16 کمیسیون عمران بررسی نامه ها
یکشنبه 99/09/23 18 جلسه 182 ( فوق العاده ) بررسی نامه ها
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0