• ساعت : ۸:۴۸:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ 
  • کد خبر : ۱۹۹۴
برنامه جلسات هفتگی شورای اسلامی شهر ساوه- هفته اول آذر ماه
مورخ ساعت جلسه دستور جلسه
شنبه 99/09/01 16 الی 18 کمیسیون فرهنگی بررسی نامه ها و ارائه گزارش
شنبه 99/09/01 18 کمیسیون عمران ارائه گزارش
یکشنبه 99/09/02 10 صبح کمیسیون نظارت و بازرسی بازدید از سازمان عمران و مجتمع تولیدی
یکشنبه 99/09/02 16 کمیسیون حمل و نقل بحث و گفتگو و ارائه گزارش
یکشنبه 99/09/02 18 جلسه شماره 180 ( عادی ) بررسی نامه ها و ارائه گزارش
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0