شنبه, 23 آذر 1398
عنوان : صورتجلسه 114
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ 
ساعت : ۱۲:۲۳:۳۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بسمه تعالي

 

صورتجلسه شورای اسلامی شهر ساوه

 

1- مشخصات جلسه

تاریخ دعوت نامه : 98 /226/2596 مورخ 6/شهریور/98

تاریخ جلسه : روز یکشنبه مورخ 10/شهریور/98

از ساعت : 18/30 الی 21/30

شماره جلسه: یکصد و چهارده (114)

نوع جلسه: عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه (فوق العاده):

----

مکان جلسه: صحن شورا

 

2- اعضای شورای حاضر در جلسه شورا

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

 

1

 

عبداله سالمی

 

 

 

18/30

 

22

 

6

 

محمد نادی

 

مرخصی

 

--

 

--

 

2

 

کبری طاهری

 

 

 

18/30

 

22

 

7

 

احمد حاج امینی

 

 

18/30

 

22

 

3

 

حسین ناصری

 

 

 

18/30

 

22

 

8

 

مرتضی سعیدی نیک

 

 

18/30

 

22

 

4

 

سیدحسن خدامی

 

 

 

18/30

 

22

 

9

 

 

علی بسطام

 

 

18/30

 

22

 

5

 

سعیده محمودی

 

 

 

18/30

 

22

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

3- اعضای غایب در جلسه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

-

--

--

--

-

--

--

--

 

4- مدعوین حاضر درجلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1

سیدمهدی حسینی

شهرداری ساوه

شهردار

--

 

**************************************************************************

1- نامه شماره 2665 مورخ 9/شهریور/98 صورتجلسه کمیسیون شهرسازی درخصوص بررسی و تصمیم گیری پرونده ها و نامه های ارسالی از سوی شهرداری ساوه و مراجعین مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

**************************************************************************

2- نامه شماره 2667 مورخ 9/شهریور/98 صورتجلسه کمیسیون عمران درخصوص بررسی و تصمیم گیری پرونده ها و نامه های ارسالی از سوی شهرداری ساوه و مراجعین مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

**************************************************************************

3- نامه شماره مورخ 2703 مورخ 10/شهریور/98 صورتجلسه کمیسیون خدمات شهری درخصوص بررسی و تصمیم گیری پرونده ها و نامه های ارسالی از سوی شهرداری ساوه و مراجعین مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

**************************************************************************

مصوبات

**************************************************************************

1- نامه شماره 14/19175 مورخ 10/شهریور/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به نامه شماره 1623/27 مورخ 13/مرداد/98 سازمان سیما منظر و فضای سبز در نظر است نسبت به فروش محصولات درختان زیتون سطح شهر در سال 98 براساس قیمت کارشناسی جهت کل محصول قابل برداشت حدود 3000 کیلو گرم با ارزش ریالی جمعاً بمبلغ 200/000/000 ریال معادل بیست میلیون تومان (قیمت پایه) (نظریه کارشناس رسمی بشماره 177 مورخ 31/مرداد/98 از طریق برگزاری مزایده و رعایت ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها اقدام نمایند. لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با هفت رای موافق آقای بسطام مخالف آقای نادی مرخصی

**************************************************************************

2- نامه شماره 16914/32 مورخ 27/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای پیام حیدری مالک ملک قولنامه ای به مساحت 84 مترمربع واقع در ابتدای جاده نورعلی بیگ منطقه عباس آباد جنوبی (بلوار دانشگاه خیابان ایمان روبروی کوچه یک ) در کاربری فضای سبز قراردارد لذا با توجه به فرم قرار کمیسیون ماده صد درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق بدلیل قدمت ملک و سکونت در ملک مورد موافقت قرار گرفت.با هفت رای موافق آقای سعیدی نیک مخالف

*************************************************************************

3- نامه شماره32 /16468 مورخ 26/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست اکبر قراخانلو مالک ملک قولنامه ای به مساحت 90 مترمربع واقع در خیابان شهید آوینی آوینی 14 در کاربری فضای سبز قراردارد لذا با توجه به فرم قرار کمیسیون ماده صد درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق به دلیل قدمت ملک و شکل گیری محل مورد موافقت قرار گرفت. با شش رای موافق آقایان سعیدی نیک و بسطام مخالف

**************************************************************************

4- نامه شماره 32/18669 مورخ 7/شهریور/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای حشمت اله محمدی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 92/ 72مترمربع واقع در منطقه عباس آباد جنوبی - کارگاه توصیفیان بن بست احسان در کاربری فضای سبز قراردارد لذا با توجه به فرم قرار کمیسیون ماده صد درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هفت رای موافق آقای سعیدی نیک مخالف

**************************************************************************

5- نامه شماره 32/18435 مورخ 6/شهریور/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای پرویز الفتی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 104 مترمربع واقع در منطقه عباس آباد جنوبی (خیابان دکتر خیابان احسان کوچه بن بست 3) در کاربری فضای سبز قراردارد لذا با توجه به فرم قرار کمیسیون ماده صد درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق به دلیل قدمت و سکونت در ملک مورد موافقت قرار گرفت. با هفت رای موافق آقای سعیدی نیک مخالف

**************************************************************************

6- نامه شماره 39/16999 مورخ 27/مرداد/98 شهرداری ساوه و ارسال نامه شماره 1208/سمپ مورخ 16/تیر/98 سازمان مدیریت پسماند و همچنین موافقت سازمان حمل و نقل بار و مسافر طی نامه شماره 1008/ن ح-23/تیر/98 درخصوص واگذاری یک دستگاه اتوبوس به پیمانکار سازمان مدیریت پسماند برای آموزش شهروندی و تفکیک از مبداء طی قرارداد اجاره ای یکساله و درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

**************************************************************************

7- نامه شماره 39/18628 مورخ 7/شهریور/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه به لطف پروردگار متعال و حمایت های بی دریغ شورای اسلامی شهر و تلاش بی رقفه پرسنل خدوم شهرداری پروژه کمربندی شمال در حال احداث می باشد که اهم عملیات عمرانی در حال اجرا بوده و روزهای پایانی خود را طی می نماید و انشاا... در آینده ای بسیار نزدیک به بهره برداری خواهد رسید که قطعا این خدمت ماندگار بسیاری از مشکلات شهروندان محترم ساوجی را مرتفع نموده و تاثیر مستقیم در تقویت شریان اصلی و تردد وسایل سنگین و سبک شهر را رقم خواهد زد و چه بسا اولین گام مهم و موثر در محیط زیست و شادابی و زیبایی شهری را به ارمغان خواهد آورد لذا در همین راستا و در تکمیل و نهایی نمودن پروژه عظیم کمرندی شمالی شهر و جهت احداث و تقویت فضای سبز و ایجاد کمربند سبز حفاظتی و همچنین جلوگیری از پیشرفت ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه مذکور و در نهایت افزایش سرانه فضای سبز شهری و ایجاد طراوت و ارائه خدمات به مسافرین محترم در ورودی شهر کهن و زیبای ساوه شهرداری در نظر دارد نسبت به ایجاد حدود 7 هکتار در طرفین بلوار (ضلع شمالی و جنوب ) به صورت پارک خطی با تجهیز درخت کاری با گونه های انار صنوبر توت گونه های دیگر و همچنین گل های فصلی و گونه های پوششی و احداث آلاچیق ، آبنما و کف پوش و سنگ فرش و باربیکو و دیگر موارد مشابه با لحاظ بلوار وسط و میادین موجود اقدام نماید. لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

**************************************************************************

8- نامه شماره 23/16869 مورخ 27/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه برابر صورتجلسه شماره 16504 مورخ 26/مرداد/98 و درخواست آقای علی فرمان مالک واحد مسکونی به آدرس شهرک فجر فاز 4 یاسر  3 بعثت 3 بشماره پلاک ثبتی 238 اصلی بخش 2 ساوه در نظر است نسبت به فروش قسمتی از شارع متروکه بمقدار 7/20 مترمربع مطابق کارشناسی شماره 1254-26/تیر/98 بمبلغ 90/000/000 ریال به نامبرده اقدام نماید و طبق گزارش بازدید بشماره 281468-24/اردیبهشت/98 ضلع جنوب شرقی ملک بصورت پخی اجرا گردیده و در طرح شارع حذف شده است لذا درخواست مجوز مطرح و با فروش قسمتی از شارع متروکه به مقدار 7/20 مترمربع به نامبرده مورد موافقت قرار گرفت. با هفت رای موافق آقای بسطام مخالف

**************************************************************************

9- نامه شماره32/17007 مورخ 27/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست مالکین پلاک ثبتی 44/72/3878 از 15 اصلی بخش دو ساوه واقع در بلوار آزادی جنب درمانگاه موسی بن جعفر(ع) درخواست صدور  مجوز درخصوص تملک با اعلام عدم نیاز به شارع واقع در ملک مذکور مطرح و به شرط باز شدن شارع با تملک ملک مذکور مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

**************************************************************************

10- نامه شماره 23/17874 مورخ 2/شهریور/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه وفق گزارش طرح تفصیلی به شماره 282851-10/تیر/98 برابر سند دفترچه ای مرحوم محمود بیرامی مالک پلاک ثبتی 2010 فرعی از 96 فرعی از یک اصلی بخش دو ساوه واقع در خیابان شهید رجائی روبروی سی متری دوم بین بهزیستی 20 و 22 با حدود اربعه شمالا به طول 14/70+0/15 به پلاک مجاور و شرقا به طول 6/10 متر به پلاک مجور و جنوبا به طول 14/95 متر به پلاک مجاور و غربا به طول 6 متر به خیابان اصلی که برابر گواهی حصر وراثت شماره 709978916101466-30/دی/97 وراث عبارت اند از آقایان مرتضی ، حمید ، وحید و غلامرضا همگی به شهرت بیرامی فرزندان و خانم ربابه توکلی کمکوئی همسر ایشان که قسمتی از ملکی ایشان در طرح تعریض شارع قراردارد و بنا به درخواست وراث مثبوت بشماره 16058/-17/مرداد/98 شهرداری قصد خرید و تملک مقدار 40 مترمربع واقع درمسیر شارع ملکی موصوف برابر صورتجلسه شماره 17474-30/مرداد/98 هیئت کارشناسی رسمی دادگستری مثبوت بشماره 12311-22/تیر/98 به مبلغ 2/000/600/000 ریال بابت عرصه و اعیان (مصالح به کار رفته در ساخت بنا ) را داشته که مبلغ 326/902/500 ریال بابت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح از مبلغ کارشناسی کسر می گردد و پس از امضاء صلحنامه شهرداری راسا نسبت به دیوارکشی و جابجایی انشعابات اقدام خواهد نمود. لذا درخواست صدور مجوز مطرح و با تملک ملک مذکور مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

**************************************************************************

11- نامه شماره 26/18890 مورخ 9/شهریور/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای منصور براتی و عدم توانایی پرداخت قدرالسهم ماده 101 قانون شهرداریها و درخواست صدور مجوز پرداخت 15 درصد کارشناسی ملک بعنوان قدرالسهم ماده 101 قانون شهرداری مطر ح و با 15 درصد مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

**************************************************************************

12- نامه شماره 26/18682 مورخ 7/شهریور/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای ابوالفضل بامداد مالک مشاعی پلاک ثبتی 8 فرعی از 2454 اصلی درخصوص عدم توانایی در پرداخت قدرالسهم ماده 101 قانون شهرداری با توجه به اینکه متقاضی تحت پوشش بهزیستی می باشد و درخواست صدور مجوز پرداخت 15 درصد ارزش کارشناسی ملک بعنوان قدرالسهم ماده 101 قانون شهرداری مطرح و با 15 درصد مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

**************************************************************************

13- نامه شماره 26/18714 مورخ 7/شهریور/98 شهرداری ساوه درخصوص آقای محمود پرکار و اعلام اینکه با عنایت به سال ساخت بنا و سابقه جریمه ماده صد در سال 1382 که کلیه سوابق تفکیک و ساخت و ساز غیر مجاز قبل از سال 1390 و تصویب اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها می باشد لذا با توجه به موارد فوق الذکر درخواست صدور مجوز درخصوص معافیت از پرداخت قدرالسهم ماده 101 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

**************************************************************************

14- نامه شماره 39/18604 مورخ 7/شهریور/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه در راستای ارتقای فضاهای سبز شهری و افزایش سرانه و ایجاد کمربند سبز ، شهرداری در نظر دارد نسبت به احداث 30 هکتار فضای سبز به صور ت جنگل کاری در مرحله اول در محل سایت پردازش پسماند واقع در منطقه والیمان با گونه های مقاوم از قبیل انار زیتون پسته کاج - اکالیپتوس زیتون تلخ و گونه های مشابه دیگر اقدام نماید لذا با توجه به اینکه اجرای این پروژه در منطقه مورد نطر موجبات تلطیف هوا و زیبایی و حفظ منابع زیست محیطی را رقم زده و قطعاً از نیازهای مبرم آن منطقه با عنایت به اینکه در جوار مرکز دفن و آرامستان به شمار آمده و تاثیر بسزایی خواهد داشت لذا مجموعه شهرداری معتقد است با احداث پروژه های اینچنینی خدمات ماندگاری را پایه گذاری نموده و موجبات فرهنگ سازی و ترویج درخت کاری را برای نسل آینده به ارمغان خواهد آورد. لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت ضمناً  پیش بینی هزینه ها به شورای شهر ارسال گردد . با پنج رای موافق آقای بسطام و خانم ها طاهری و محمودی مخالف

**************************************************************************

15- نامه شماره 15/16877 مورخ 27/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به برگزاری مناقصه مرحله اول عقد قرارداد بیمه تکمیلی درمان پرسنل شهرداری و سازمانهای تابعه و ضرورت تجدید مناقصه تشریفات مراحل اداری مناقصه با تاخیر صورت می پذیرد لذا به منظور عدم ایجاد وقفه و جبران هزینه های درمان خصوصاً خدمات بستری و جراحی های پرسنل مشمول بیمه لذا درخواست صدور مجوز موضوع تمدید یکماهه قرارداد شماره 1397/131/1039/1039/4 با شرایط تامین 50 درصد از حق بیمه تکمیلی درمان پرسنل همسر فرزندان و پدر و مادر توسط کارفرما و 50 درصد الباقی توسط کارکنان از تاریخ 1/شهریور/98 لغایت 31/شهریور/98 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

**************************************************************************

16- نامه شماره 14/18875 مورخ 9/شهریور/98  شهرداری ساوه و  اعلام اینکه با عنایت به درخواست هیئت امناء هیات الحسین (ع) جهت مساعدت مالی لذا درخواست صدور مجوز بمبلغ صلاحدید از محل ردیف اعتباری 41701 وظیفه خدمات اداری مطرح و پرداخت مساعدت بمبلغ 20/000/000 ریال (بیست میلیون ریال ) مورد موافقت قرار گرفت. با شش رای موافق آقایان سعیدی نیک و بسطام مخالف

**************************************************************************

17- نامه شماره 14/17166 مورخ 28/مرداد/98 شهرداری ساوه و ارسال نامه خانم عذرا کامرانی منضم به کارت مددجویی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) درخصوص مساعدت مالی و درخواست صدور مجوز بمبلغ صلاحدید از محل ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با مساعدت بمبلغ 3/000/000 ریال (سیصد هزار تومان ) مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

**************************************************************************

18- نامه شماره 14/18874 مورخ 9/شهریور/98 شهرداری ساوه درخصوص درخواست هیئت امناء مسجد پنج تن آل عبا جهت مساعدت مالی و درخواست صدور مجوز از محل ردیف اعتباری 41701 وظیفه خدمات اداری به مبلغ صلاحدید مطرح و با مساعدت به مبلغ 25/000/000 ریال (بیست و پنج میلیون ریال ) مورد موافقت قرار گرفت. با هفت رای موافق آقای سعیدی نیک مخالف

**************************************************************************

19- نامه شماره 22/17853 مورخ 2/شهریور/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست اهالی محل و مومنین خیابان آزادی 29 عبدل آباد شرقی جهت احداث مسجد در محل مزبور که موضوع نمایندگی آقای سیدحسین میرهاشمی به عنوان نماینده هیئت امنا احداث مسجد که طی نامه شماره 280-1/مرداد/98 اداره محترم اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوه به شهرداری معرفی شده است که حسب سوابق شهرداری مالک قطعه زمین به مساحت تقریبی 800 مترمریع از پلاک ثبتی 36 فرعی از 15 اصلی بخش 2 ساوه بوده که هم اکنون به صورت زمین و فضای باز می باشد از آنجائیکه در محل مورد نظر مسجد وجود ندارد و اهالی عبدل آباد شرقی جهت اقامه فریضه نماز مجبور به عبور از جاده و بلوار آزادی و حضور در مسجد فاطمه الزهرا (س) می باشند که در چندین مورد منجر به حادثه تصادف و فوت عابرین شده است حالیه شهرداری قصد دارد زمین موصوف را در اختیار هیئت امناء معرفی شده قرارداده تا با کمک خیرین نیکوکار در محل مزبور مسجد احداث شود و تحویل زمین موصوف صرفاً جهت احداث مسجد بوده و در قالب واگذاری تحت عقود معین و غیر معین نبوده و همچنین مالکیتی را ایجاد نخواهد کرد که در صورت عدم احداث مسجد زمین موصوف استرداد خواهد شد. لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با شش رای موافق آقایان سعیدی نیک و بسطام مخالف

**************************************************************************

20- نامه شماره 14/19168 مورخ 10/شهریور/98 شهرداری ساوه درخصوص درخواست امام جماعت مسجد امام حسن مجتبی (ع) جهت مساعدت مالی در هزینه سفر مشهد مقدس برای چهار نفر لذا درخواست صدور مجوز از محل ردیف اعتباری 41701 وظیفه خدمات اداری به مبلغ صلاحدید مطرح و با پرداخت تا سقف 10 /000/000ریال برای 4 نفر مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

**************************************************************************

21- نامه شماره 39/19169 مورخ 10/شهریور/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به اینکه تعدادی از پایه چراغهای دکوراتیو خیابان امام (ره) موجود است و آب نمای میدان مدرس واقع در خیابان استاد مطهری در حال اتمام با نور پردازی می باشد در نظر است بمنظور زیباسازی خیابان استاد مطهری در صورت صلاحدید شورای محترم پایه چراغ های دکوراتیو موجود را حد فاصل میدان شهدا تا میدان مدرس همراه با درخت نصب نماید لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

**************************************************************************

22- نامه شماره 39/18432 مورخ 6/شهریور/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به نامه رئیس اداره بهره برداری و نگهداری سد ساوه مبنی بر دیوارکشی و محصور نمودن زمین آن اداره واقع در حدفاصل خیابان طالقانی تا میدان خلیج فارس و با عنایت به توافقات انجام شده و مصوبه شماره 1373/201/85-25/خرداد/85 شورای اسلامی شهر و همچنین گلایه مندی ساکنین محل از وضعیت ملک فوق الاشاره درخواست صدور مجوز مطرح و موافقت گردید نسبت به یوارکشی و محصور نمودن طبق توافقنامه اقدام گردد. با هشت رای موافق

**************************************************************************

23- نامه شماره 26/6200 مورخ 4/خرداد/98 و 16315/32 مورخ 19/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست خانم سیده زهرا حسینی مالک قولنامه ای قطعه زمین واقع در جاده نورعلی بیک طبق نقشه و مدارک به مساحت اولیه 2069 مترمربع که دارای 459/6 مترمربع عقب نشینی و اصلاحی بوده با کاربری باغ مسکونی که مالک در سال 1393 با رعایت شوارع اصلاحی و طبق ضوابط کاربری باغ مسکونی و پرداخت 25% بابت سهم خدمات ماده 101 قانون شهرداری اقدام به اخذ پروانه ساختمانی به مساحت 199 /5مترمربع نموده است ملک مورد نظر در سال 97 طبق مصوبه کمیسیون ماده 5 از کاربری باغ مسکونی به فضای سبز تغییر یافته و درحال حاضر مالک درخواست تفکیک باقیمانده ملک خود به مساحت 1609/4 متر را دارد لذا با عنایت به رعایت عقب نشنی و پرداخت عوارضات ماده 101 قانون شهرداری توسط مالک درخواست صدور مجوز درخصوص عدم نیاز ملک مذکور و تفکیک باقی مانده پلاک و ارسال فرم کارشناسی ملک وسط کارشناس رسمی و فرم تقسیط مطالبات شهرداری منطقه دو جهت 42/2 مترمربع باقیمانده زمین بابت کسری زمین واگذاری به شهرداری ، مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هفت رای موافق آقای سعیدی نیک مخالف

**************************************************************************

24- نامه شماره 32/18169 مورخ 4/شهریور/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به صورتجلسه کمیته شهرسازی مورخ 3/مرداد/98 بند 35 درخصوص حذف شارع 8 متری طبق طرح تفصیلی واقع در خیابان شهید آوینی 6 و 8 بلوار ایثار با توجه به درخواست تعدادی از اهالی محل و بدلیل اینکه شارع در محل شکل نگرفته است جهت ارجاع موضوع به کمیسیون ماده 5 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

*************************************************************************

25- نامه شماره 119/111954 مورخ 28/مرداد/98 نظرات کمیته محترم انطباق مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص تعدادی از مصوبات یکصد و نهمین جلسه (عادی) مورخ 6/مرداد/98 مطرح و بعد از بحث و گفتگو تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

مصوبه 4- نظریه کمیته محترم انطباق به شهرداری ارسال می گردد.

مصوبه 6 نظریه کمیته محترم انطباق به شهرداری ارسال می گردد.

مصوبه 10 به شهرداری ارسال می گردد.

مصوبه 20 نظریه کمیته محترم انطباق به شهرداری ارسال می گردد. با هشت رای موافق

**************************************************************************

26- نامه شماره 119/113284 مورخ 31/مرداد/98 نظرات کمیته محترم انطباق مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص تعدادی از مصوبات یکصد و یازدهمین جلسه (فوق العاده) مورخ 13/مرداد/98 مطرح و بعد از بحث و گفتگو تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

مصوبه 1 برابر نظریه کمیته محترم انطباق اقدام گردید

مصوبات 2 و 19 برابر نظریه کمیته محترم انطباق اقدام گردید.

مصوبه 6 به شهرداری جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

مصوبه 9 نظریه کمیته محترم انطباق به شهرداری ارسال می گردد.

مصوبه 12 - نظریه کمیته محترم انطباق به شهرداری ارسال می گردد. با هشت رای موافق

**************************************************************************

27- نامه شماره119 /119903 مورخ 9/شهریور/98 نظرات کمیته محترم انطباق مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص تعدادی از مصوبات یکصد و دوازدهمین جلسه (فوق العاده) مورخ 27/مرداد/98 مطرح و بعد از بحث و گفتگو تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

مصوبات 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11- برابر نظریه کمیته محترم انطباق اقدام گردید.

مصوبه 12 نظریه کمیته محترم انطباق به شهرداری ارسال می گردد.

مصوبه 13 - به شهرداری جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

مصوبه 18 به شهرداری جهت اصلاح لایحه و اقدام لازم ارسال می گردد.

مصوبه 29 نظریه کمته محترم انطباق به شهرداری جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

مصوبه 30- به شهرداری جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

با هشت رای موافق

**************************************************************************

عبداله سالمی- رئیس

کبری طاهری نائب رئیس

حسین ناصری خزانه دار و دبیر اول

سیدحسن خدامی دبیر دوم

سعیده محمودی

محمد نادی(مرخصی)

مرتضی سعیدی نیک

احمد حاج امینی

علی بسطام

 

 


نمایش تعداد بازدیدها : 104

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0