شنبه, 23 آذر 1398
عنوان : صورتجلسه 113
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ 
ساعت : ۱۲:۲۰:۵۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بسمه تعالي

صورتجلسه شورای اسلامی شهر ساوه

1- مشخصات جلسه

تاریخ دعوت نامه : 98/226/2484 مورخ 30/مرداد/98

تاریخ جلسه : روز شنبه مورخ 2/شهریور/98

از ساعت : 16/30 الی 20/30

شماره جلسه: یکصد و سیزده (113)

نوع جلسه: عادی انتخاب هیات رئیسه

علت و مقام دعوت کننده جلسه (فوق العاده):

--- 

مکان جلسه: صحن شورا

 

2- اعضای شورای حاضر در جلسه شورا

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

 

1

 

عبداله سالمی

 

 

 

16/30

 

20/30

 

6

 

محمد نادی

 

 

 

16/30

 

20/30

 

2

 

کبری طاهری

 

 

 

16/30

 

20/30

 

7

 

احمد حاج امینی

 

 

16/30

 

20/30

 

3

 

حسین ناصری

 

 

 

16/30

 

20/30

 

8

 

مرتضی سعیدی نیک

 

 

16/30

 

20/30

 

4

 

سیدحسن خدامی

 

 

 

16/30

 

20/30

 

9

 

 

علی بسطام

 

 

16/30

 

20/30

 

5

 

سعیده محمودی

 

 

 

16/30

 

20/30

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

3- اعضای غایب در جلسه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

-

--

--

--

-

--

--

--

 

4- مدعوین حاضر درجلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

--

--

--

--

--

 

**************************************************************************

ابتدا آیاتی چند از کلام ا... مجید تلاوت و سپس رئیس محترم شورای اسلامی جناب آقای حاج امینی با ذکر نام و یاد خدا به دستور جلسه اشاره نمودند و از هیئت رئیسه قبلی در طول یکسال گذشته که نهایت همکاری و تلاشها را در انجام امور داشته اند تقدیر و تشکر نمودند و از کلیه اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار و کلیه کارکنان شهرداری نیز تقدیر و تشکر نمودند در ادامه بمنظور انتخاب هیئت رئیسه جدید کاندیداها معرفی و رأی گیری بر روی کاغذ انجام گردید.

و با شمارش آراء هیئت رئیسه جدید با اکثریت آرا به ترتیب ذیل انتخاب گردیدند.

1- آقای عبداله سالمی ریاست شورا  (با 9 رای موافق)

2- خانم کبری طاهری نایب رئیس شورا  (با 5 رای موافق)

3- آقای حسین ناصری خزانه دار شورا (با 9 رای موافق )

4- آقای حسین ناصری دبیر اول (با 9 رای موافق )

5- آقای سیدحسن خدامی دبیر دوم (با 9 رای موافق )

************************************************************************

 

روسای کمیسیونهای داخلی شورای اسلامی

ردیف

نام کمیسیون

نام رئیس کمیسیون

تعداد آراء

1

امور حقوقی و املاک

سیدحسن خدامی

9 رای

2

خدمات شهری

مرتضی سعیدی نیک

6 رای

3

برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و مشارکت

حسین ناصری

9 رای

4

امور بانوان

سعیده محمودی

9 رای

5

نظارت و ارزیابی

عبداله سالمی

9 رای

6

امور فرهنگی اجتماعی ، ورزشی

احمد حاج امینی

8 رای

7

شهرسازی

کبری طاهری

5 رای

8

عمران

محمد نادی

9 رای

9

امور حمل و نقل و ترافیک

علی بسطام

9 رای

 

************************************************************************

نمایندگان شورا در کمیته های شهرداری

ردیف

نام کمیسیون

نام نماینده شورا

تعداد آراء

1

قطع اشجار

احمد حاج امینی

9 رای

2

بند 20

مرتضی سعیدی نیک

9 رای

3

ماده صد بدوی

سیدحسن خدامی

6 رای

4

ماده صد تجدید نظر

کبری طاهری

5 رای

5

کمیته حفاری

سیدحسن خدامی

9 رای

6

ماده 77

عبداله سالمی

8 رای

7

کمیته شهرسازی

کبری طاهری

8 رای

8

هیات عالی سرمایه گذاری

محمد نادی

9 رای

9

کمیته درآمد

حسین ناصری

9 رای

10

کمیته معاملات

حسین ناصری

9 رای

11

کمیته توافقات

حسین ناصری

9 رای

12

کمیته تحویل

حسین ناصری

9 رای

 

**************************************************************************

نمایندگان شورا در سازمانهای تابعه شهرداری

ردیف

نام کمیسیون

نام نماینده شورا

تعداد آراء

1

سازمان فرهنگی ورزشی

مرتضی سعیدی نیک

9 رای

2

آتش نشانی و خدمات ایمنی

کبری طاهری

9 رای

3

پارکها و فضای سبز

سیدحسن خدامی

9 رای

4

عمران و بازآفرینی شهری

محمد نادی

9 رای

5

سازمان حمل و نقل بار و مسافر

علی بسطام

9 رای

6

شورای معین دانشگاه علمی کاربردی

احمد حاج امینی

9 رای

7

سازمان مدیریت پسماند

سعیده محمودی

9 رای

 

************************************************************************

عبداله سالمی- رئیس

کبری طاهری نائب رئیس

حسین ناصری خزانه دار و دبیر اول

سیدحسن خدامی دبیر دوم

سعیده محمودی

محمد نادی

مرتضی سعیدی نیک

احمد حاج امینی

علی بسطام

 

 


نمایش تعداد بازدیدها : 85

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0