دوشنبه, 2 ارديبهشت 1398
عنوان : هفتاد و یكمین جلسه(عادی) شورای اسلامی شهر ساوه
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ 
ساعت : ۱۳:۰:۵۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

صورتجلسه

هفتاد و یکمین جلسه(عادی) شورای اسلامی شهر ساوه بر اساس دعوتنامه شماره 3745/226/97 مورخ 1/9/97 روز دوشنبه مورخ 5/9/97 رأس ساعت 18 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر ساوه به منظور بررسی نامه ها در محل دفتر شورا برگزار گردید.  

ابتدا آیاتی چند از کلام ا.. مجید تلاوت شد و سپس جناب آقای احمد حاج امینی رئیس محترم شورای اسلامی با ذکر نام و یاد خداوند متعال به ایراد سخن پرداختند و از حضور همکاران محترم در جلسه تقدیر و تشکر نمودند و مطابق دستور جلسه نامه ها به شرح ذیل مطرح گردید. 

**************************************************************************

مصوبات

**************************************************************************

1- نامه شماره 25321/39 مورخ 28/8/97 شهرداری ساوه و ارسال نامه آقای ابراهیم خوش بخت از اهالی روستای یوسف آباد قسلاق وسط با موضوع درخواست یکدستگاه کانکس موجود در شهرداری حضورتان ارسال می گردد لذا با عنایت به اینکه نامبرده روشندل بوده و در این سن و سال هیچ کسب و کاری نداشته و شرمنده اهل و عیال خود می باشد لذا درصورت صلاحدید درخواست صدور مجوز اهداء یکدستگاه کانکس دست دوم به نامبرده مطرح ومورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

2- نامه شماره 25495/26 مورخ 29/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای سیدحسین اسدی مالک ملک قولنامه ای واقع در خیابان بهزیستی سی متری اول کوچه شهید صالحی به مساحت 05/91 مترمربع درخصوص پرداخت 10 درصد ارزش کارشناسی ملک بعنوان قدرالسهم خدمات و شوراع ماده101 قانون شهرداریها با عنایت به معرفی نامه شماره 2809/890/21022 مورخ 27/8/97 بنیاد شهید لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

3- نامه شماره 24804/14 مورخ 24/8/97 شهرداری ساوه و ارسال نامه خانم صغری راستگو از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ساوه درخصوص درخواست مساعدت مالی و درخواست صدور مجوز پرداخت مساعدت بمبلغ صلاحدید از ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با پرداخت مبلغ 000/500/2 ریال(دویست و پنجاه هزار تومان ) مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

4- نامه شماره 25833/15 مورخ 3/9/97 شهرداری ساوه و اعلام مرخصی شهردار محترم در مورخ 3/9/97 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

                                                                         1-احمد حاج امینی- رئیس

2-حسین ناصری نائب رئیس وخزانه دار  

6- محمد نادی

3-کبری طاهری دبیر اول 

7- مرتضی سعیدی نیک

4-سیدحسن خدامی دبیر دوم

8- علی بسطام

5-سعیده محمودی

9-عبدالله سالمی

 

 

5- نامه شماره 22610/13 مورخ 2/8/97 شهرداری ساوه و ارسال درخواست خانم فرنگیس علی خانی مادر شهید محسن                علی خانی درخصوص کمک و مساعدت در پرداخت اجاره بها کیوسک واقع در بلوار مدرس روبروی بیمارستان و اعلام اینکه مبلغ اجاره بهای معوقه از 13/9/74 تا پایان شهریور 97 مبلغ 000/550/171 ریال می باشد لذا درخواست صدور مجوز پرداخت اجاره به مبلغ صلاحدید از ردیف اعتباری 41702 وظیفه خدمات اداری مطرح و با پرداخت کل مبلغ بدهی 000/550/171 ریال با توجه به نامه شماره 26142/2/ب ک مورخ 29/8/97 نمایندگی کانون بازنشستگان سپاه ساوه موردموافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

6- نامه شماره 25704/14 مورخ 30/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با توجه به نامه شماره 20493/39 مورخ 14/7/97 و مجوز شماره 3405/202/97 مورخ 10/8/97 خرید 11 دستگاه اتوبوس و ارسال قرارداد و اعلام اینکه مبلغ قرارداد فروش شرکت صنایع زرین خودرو اصفهان با احتساب ارزش افزوده به مبلغ 000/000/930/83 ریال می باشد لذا درخواست مجوز اصلاحی مبلغ نامبرده مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

7- نامه شماره 25672/22 مورخ 30/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه این شهرداری قراردادی با عنوان نظافت و رفت و روب منطقه 2 ناحیه 4 شهر ساوه با شرکت افتخار آذر پارسه منعقد نموده که این قرارداد در مورخ 30/8/97 به اتمام می رسد نظر به اینکه برای انتخاب پیمانکار جدید دو مرحله مناقصه در تاریخهای 8/7/97 و 5/8/97 برگزار گردیده ولیکن برنده ای نداشته است لذا پس از بررسی و سنجش تواناییها و ماشین آلات و اخذ قیمت های پیشنهادی پیمانکاران موجود و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری ، مقرر شد نظافت و رفت و روب منطقه 2 ناحیه 4 شهر ساوه با مبلغ ماهیانه 109/726/536/2 ریال (با احتساب 9% ارزش افزوده ) و به مدت حداکثر سه ماه تا انتخاب پیمانکار جدید تا سقف مبلغ 327/178/610/7 ریال (با احتساب 9% ارزش افزوده ) از طریق ترک تشریفات مناقصه به شرکت پویان مهر کاوه واگذار گردد. لذا درخواست صدور مجوز واگذاری پروژه فوق به شرکت پویان مهر کاوه از محل ردیف 3050200005 بودجه مصوب سالجاری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

8- نامه شماره 25184/14 مورخ 27/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست موسسه قرانی طه مبنی بر درخواست مساعدت مالی لذا درخواست صدور مجوز پرداخت مساعدت به مبلغ صلاحدید از ردیف اعتباری 41608 وظیفه خدمات اداری مطرح و با پرداخت مبلغ 000/000/50 ریال (پنج میلیون تومان ) مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق خانم طاهری مخالف

**************************************************************************

9- نامه شماره 25747/23 مورخ 1/9/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه در نظر است نسبت به واگذاری استراحتگاه موقت شهرداری از طریق ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها برابر کارشناسی شماره 25204 مورخ 27/8/97 از قرار اجاره ماهیانه مبلغ 000/000/52 ریال اقدام نماید لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

                                                                         1-احمد حاج امینی- رئیس

2-حسین ناصری نائب رئیس وخزانه دار  

6- محمد نادی

3-کبری طاهری دبیر اول 

7- مرتضی سعیدی نیک

4-سیدحسن خدامی دبیر دوم

8- علی بسطام

5-سعیده محمودی

9-عبدالله سالمی

 

 

10- نامه شماره 24739/14 مورخ 23/8/97 شهرداری ساوه و ارسال نامه شماره 3340/1/6/30/97 مورخ 25/7/97 اداره بهزیستی شهرستان ساوه درخصوص معرفی آقای علی عباس زارعی جهت مساعدت مالی ودرخواست صدور مجوز پرداخت مساعدت بمبلغ صلاحدید از ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با پرداخت مبلغ 000/500/2 ریال (دویست و پنجاه هزار تومان ) مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

11- نامه شماره 25998/32 مورخ 5/9/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به کروکی و نقشه پیشنهادی شارع 8 متری واقع در خیابان بسیج دو محراب 23 نیلوفر 5 جهت تثبیت در محل با توجه به ساخت و سازهای انجام شده و درخواست اهالی لذا درخواست صدور مجوز جهت ارسال به کمیسیون ماده پنج مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

12- صورتجلسه شورای نامگذاری معابر و میادین خیابانها و کوچه شهر ساوه مورخ 5/9/97 در رابطه با معرفی و عملکرد نرم افزار (منام ) با حضور کارشناسان شهرداری و بنیاد شهید مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق   

**************************************************************************

13- نامه شماره 25329/38 مورخ 28/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با توجه به درخواست مدیریت دبستان پسرانه حاج فدایی مبنی بر درخواست سنگ فرش جهت باغچه های دبستان مذکور و با عنایت به بازدید بعمل آمده از محوطه مدرسه اعلام می گردد در حیاط مدرسه تقریباً 100 مترمربع باغچه موجود می باشد که طبق درخواست مسئولین مدرسه نیمی از باغچه ها که فضای سبز نمی باشد کفپوش و مابقی بصورت باغچه های منفرد در نظر گرفته شود که هزینه اجرای کفپوش آن مبلغ 000/500/32 ریال برآورد می گردد لذا درخواست صدور مجوز مطرح و با تحویل 100 مترمربع کفپوش تا مبلغ 000/000/20 ریال مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

14- نامه شماره 25497/14 مورخ 29/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با توجه به نامه شماره 537771/1 مورخ 26/6/97 اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) درخصوص مساعدت مالی به آقای حسین دارینی و درخواست صدور مجوز بمبلغ صلاحدید از ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با پرداخت مبلغ 000/500/2 ریال (دویست و پنجاه هزار تومان ) مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

15- نامه شماره 8283/119 مورخ 30/8/97 نظرات کمیته محترم انطباق مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص تعدادی از مصوبات شصت و هشتمین جلسه (عادی) مورخ 13/8/97 مطرح و بعد از بحث و گفتگو تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

مصوبات 1 تا 4 و 6 تا 8 و 14 به شهرداری جهت اقدام برابر نظریه کمیته محترم ارسال گردید.

مصوبه 10 به شهرداری جهت ارائه جوابیه ارسال می گردد.

مصوبه 18 پاسخ وضعیت ساختمانها طی نامه شماره 3820/158/97 مورخ 10/9/97 ارسال گردیده است.

با نه رای موافق

**************************************************************************

احمد حاج امینی رئیس

حسین ناصری نائب رئیس و خزانه دار                                                                             محمد نادی

کبری طاهری دبیر اول                                                                                                       مرتضی سعیدی نیک

سیدحسن خدامی دبیر دوم                                                                                          علی بسطام

سعیده محمودی                                                                                                                        عبدالله سالمی


نمایش تعداد بازدیدها : 47

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0