دوشنبه, 2 ارديبهشت 1398
عنوان : هفتادمین جلسه(فوق العاده) شورای اسلامی شهر ساوه
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ 
ساعت : ۱۲:۵۹:۱۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

صورتجلسه

هفتادمین جلسه(فوق العاده) شورای اسلامی شهر ساوه بر اساس دعوتنامه شماره 3609/226/97 مورخ 23/8/97 روز یکشنبه مورخ 27/8/97 رأس ساعت 18 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر ساوه به منظور بررسی نامه ها در محل دفتر شورا برگزار گردید.     

ابتدا آیاتی چند از کلام ا.. مجید تلاوت شد و سپس جناب آقای احمد حاج امینی رئیس محترم شورای اسلامی با ذکر نام و یاد خداوند متعال به ایراد سخن پرداختند و از حضور همکاران محترم در جلسه تقدیر و تشکر نمودند و مطابق دستور جلسه نامه ها به شرح ذیل مطرح گردید. 

**************************************************************************

مصوبات

**************************************************************************

1- نامه شماره 24653/23 مورخ 23/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه قرارداد شماره 17330/22 مورخ 20/6/97 فی مابین شهرداری و خانم خدیجه شقفی مستاجر مغازه شماره 13 پاساژ سیدابورضا درتاریخ 19/6/97 (تحویل در تاریخ 15/8/97) به اتمام می رسد و درخواست نامبرده درخصوص تمدید قرارداد تا تاریخ 19/6/98 به قیمت کارشناسی و با توجه به اینکه نامبرده تنها مستاجر پاساژ شهرداری می باشد لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

2- نامه شماره 25175/14 مورخ 27/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با توجه به درخواست خانم مهری محمدقاسملو بعلت بیماری فرزندش مبنی بر درخواست مساعدت مالی ، لذا درخواست صدور مجوز بمبلغ صلاحدید از ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با پرداخت مبلغ 000/500/2 ریال (دویست و پنجاه هزار تومان ) مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

3- نامه شماره 24651/14 مورخ 23/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با توجه به درخواست خانم هما داربیدی منضم به نامه شماره 3169/1/6/30/97 مورخ 17/7/97 اداره بهزیستی شهرستان ساوه جهت مساعدت مالی لذا درخواست صدور مجوز مساعدت مالی بمبلغ صلاحدید از محل ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با پرداخت مبلغ 000/500/2 ریال (دویست وپنجاه هزار تومان ) مورد موافقت قرار گرفت.با نه رای موافق

**************************************************************************

4- نامه شماره 24667/14 مورخ 23/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه باعنایت به درخواست کانون فرهنگی سلمان فارسی مسجد ابوذر درخصوص مساعدت مالی و درخواست صدور مجوز بمبلغ صلاحدید از ردیف اعتباری 41701 وظیفه خدمات اداری مطرح و با پرداخت مبلغ 000/000/25 ریال (دو میلیون و پانصد هزار تومان ) مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

                                                                         1-احمد حاج امینی- رئیس

2-حسین ناصری نائب رئیس وخزانه دار  

6- محمد نادی

3-کبری طاهری دبیر اول 

7- مرتضی سعیدی نیک

4-سیدحسن خدامی دبیر دوم

8- علی بسطام

5-سعیده محمودی

9-عبدالله سالمی

 

5- نامه شماره 24652/14 مورخ 23/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با توجه به درخواست خانم مریم رضا نژاد منضم به نامه شماره 3814/1/6/90/97 مورخ 21/8/97 اداره بهزیستی شهرستان ساوه جهت مساعدت مالی و درخواست صدور مجوز بمبلغ صلاحدید از محل ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با پرداخت مبلغ 000/500/2 ریال (دویست و پنجاه هزار تومان ) مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

6- نامه شماره 24299/14 مورخ 21/8/97 شهرداری ساوه و ارسال نامه شماره 210396/1 مورخ 20/8/97 اداره کمیته امداد             امام خمینی (ره) درخصوص مساعدت مالی به خانم سمیه قائمی جهت تخفیف ماده صد ودرخواست صدور مجوز پرداخت بمبلغ صلاحدید از ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با پرداخت مبلغ 000/500/2 ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

7- نامه شماره 23235/13 مورخ 7/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با توجه به درخواست آقای سعید خادمی منضم به نامه شماره 2710/1/6/90/97 مورخ 22/6/97 اداره بهزیستی شهرستان ساوه جهت مساعدت مالی و درخواست صدور مجوز بمبلغ صلاحدید از محل ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با پرداخت مبلغ 000/500/2 ریال (دویست و پنجاه هزار تومان ) مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

8- نامه شماره 24164/14 مورخ 19/8/97 شهرداری ساوه و درخواست مساعدت مالی هیئت امنای مسجد النبی بشماره 60  مورخ 5/8/97 لذا درخواست صدور مجوز بمبلغ صلاحدید از ردیف اعتباری 41701 وظیفه خدمات اداری مطرح و با پرداخت مبلغ 000/000/10 ریال (یک میلیون تومان ) مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

9- نامه شماره 24156/14 مورخ 19/8/97 شهرداری ساوه و ارسال نامه شماره 1/303/573/زم مورخ 13/8/97 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ساوه درخصوص تهیه پذیرایی وبسته فرهنگی جهت اعزام تعداد 200 نفر از دانش آموزان به راهیان نور جنوب کشور و درخواست صدور مجوز مساعدت بمبلغ 000/000/50 ریال از ردیف اعتباری 41608 وظیفه خدمات اداری مطرح و با مساعدت بمبلغ 000/000/20 ریال (دو میلیون تومان ) مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

10- نامه شماره 24128/14 مورخ 19/8/97 شهرداری ساوه و اعلام ینکه با عنایت به درخواست آقای سید اکبر مرادی درخصوص درخواست استرداد مبلغ واریزی مربوط به هزینه قبر مرحومه سیده نفس مرادی (فرزند ایشان ) که از مددجویان تحت پوشش بهزیستی می باشد لذا درخواست صدور مجوز استرداد واریزی بمبلغ 000/085/7 ریال از ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

11- نامه شماره 24563/15 مورخ 22/8/97 شهرداری ساوه و اعلام ماموریت مورخ 22/8/97 شهردار محترم بمقصد تهران مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

                                                                         1-احمد حاج امینی- رئیس

2-حسین ناصری نائب رئیس وخزانه دار  

6- محمد نادی

3-کبری طاهری دبیر اول 

7- مرتضی سعیدی نیک

4-سیدحسن خدامی دبیر دوم

8- علی بسطام

5-سعیده محمودی

9-عبدالله سالمی

 

12- نامه شماره 24650/32 مورخ 23/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای رضا صداقت نیا مالک ملک قولنامه ای به مساحت موجود 147 مترمربع و باقیمانده 22/132 مترمربع واقع در خیابان رجایی کوچه شهید صالحی مبنی بر دریافت خدمات در ملک مذکور و با توجه به اینکه ملک در کاربری فضای سبز قراردارد لذا درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

13- نامه شماره 24102/26 مورخ 19/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای عباس حیدری مالک پلاک ثبتی بشماره 6/2126 اصلی به مساحت 103 مترمربع واقع در خیابان امام خمینی (ره) کوچه ابن شیخ مبنی بر توافق بین مالک و شهرداری درخصوص دریافت امتیاز در قبال عقب نشینی با متراژ 20/16 مترمربع (صورتجلسه توافقی بشماره 23955/26-15/8/97 ) و با توجه به قرارگیری ملک در بافت فرسوده در ازای کسر قطعی مقدار عقب نشینی از سند مالکیت بنام شهرداری با احداث 30 مترمربع تجاری محله ای مشروط به رعایت تراکم و تامین پارکینگ و همچنین کلیه عوارضات صدور پروانه ساختمانی مسکونی سه طبقه روی پیلوت و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح توسط شهرداری تا سقف 220/803/77 ریال غیر از عوارض نوسازی و عوارضات پروانه تجاری بعهده مالک ، لذا با عنایت به مراتب مندرج درخواست صدور مجوز بابت پرداخت تا سقف مبلغ 220/803/77 ریال به استناد فرم کنترل نقشه تحت عنوان سهم شهرداری از محل ردیف اعتباری شماره 3010200001 وظیفه عمران شهری بودجه مصوب سالجاری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

14- نامه شماره 24643/32 مورخ 23/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای مهدی عرب زاده مالک ملک قولنامه ای به مساحت موجود 226 مترمربع و باقیمانده 7/219 مترمربع واقع در بلوار دانشگاه خیابان سلمان سلمان 5 مبنی بر دریافت خدمات در ملک مذکور با توجه به اینکه ملک در کاربری فضای سبز قراردارد لذا درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور با توجه به اینکه ملک در کاربری فضای سبز قراردارد لذا درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

15- نامه شماره 24301/32 مورخ 21/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست خانم خیرالنساء خداوردی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 136 مترمربع واقع در بلوار دانشگاه خیابان سادات سادات یک مبنی بر پرداخت خدمات در ملک مذکور با توجه به اینکه ملک در کاربری فضای سبز قراردارد لذا درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

16- نامه شماره 7682/32 مورخ 23/3/97  و 23227/26 مورخ 7/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست سیدمحمد حسن جمال الدین میراسکندری (وکالتاً عابدین اشرفی ) مالک ملک مشاع بشماره پلاک ثبتی 21 فرعی از 84 اصلی بخش دو ساوه واقع در حد غرب شهرک علوی به مساحت کل 27/18854 مترمربع که حدود 70/4293 مترمربع از ملک در کاربری فضای سبز حاشیه ای قراردارد و با توجه به توافقات آقای عابدین اشرفی با عنایت به کاربری فضای سبز به مساحت 7/4293 مترمربع و پارکینگ به مساحت 30/482 مترمربع لذا درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به فضای سبز شمال ملک و کاربری پارکینگ موافقت گردید ضمن اینکه کل سهم شهرداری در زمان افراز و تفکیک جمعاً بیش از 50 درصد نباشد. با نه رای موافق

**************************************************************************

                                                                         1-احمد حاج امینی- رئیس

2-حسین ناصری نائب رئیس وخزانه دار  

6- محمد نادی

3-کبری طاهری دبیر اول 

7- مرتضی سعیدی نیک

4-سیدحسن خدامی دبیر دوم

8- علی بسطام

5-سعیده محمودی

9-عبدالله سالمی

 

 

17- نامه شماره 8148/119 مورخ 20/8/97 نظرات کمیته محترم انطباق مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص تعدادی از مصوبات شصت و هفتمین جلسه (عادی) مورخ 6/8/97 مطرح و بعد از بحث و گفتگو تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

مصوبه بند 1 به شهرداری جهت ارائه جوابیه ارسال می گردد.

مصوبات بند های 3 و 6 برابر نظریه کمیته محترم انطباق اقدام گردید.

مصوبه 16 به شهرداری جهت ارائه جوابیه ارسال می گردد.

با نه رای موافق

**************************************************************************

احمد حاج امینی رئیس

حسین ناصری نائب رئیس و خزانه دار                                                                             محمد نادی

 

کبری طاهری دبیر اول                                                                                                       مرتضی سعیدی نیک

 

سیدحسن خدامی دبیر دوم                                                                                          علی بسطام

 

سعیده محمودی                                                                                                                        عبدالله سالمی

 


نمایش تعداد بازدیدها : 84

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0